روستاهای دهستان چهارده عبارت اند از: >>> کاچاء--------- گاچرا---------- شیرکوه--------- خلشاء--------- کتشصت آبادان----------- تازه آباد مرزیان (سد قوام) ------------- کتشصت آبادان بالا------------- خلشاء بالا استان گيلان ، شهرستان آستانه اشرفيه ، دهستان چهار ده

دهیاری گاچرا

فوریه 10, 2012

Tags:

***

Flickr Digg Yahoo! Technorati MySpace Delicious RSS